GeluidsaneringBV.nl

Adviesbureau Geluidsanering BV is een nieuw bouwakoestisch adviesbureau. Wij richten ons alleen op de berekening van geluidwering van gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen.

Neem contact op

Wat wij doen.

Adviesbureau Geluidsanering BV is een nieuw bouwakoestisch adviesbureau. Wij richten ons alleen op de berekening van geluidwering van gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen. Daar waar andere adviesbureaus zich ook bezig houden met allerlei geluidzaken richten wij ons alleen op een vlotte afhandeling van zogenaamde geluidweringsprojecten.

Dit zijn voor het grootste deel saneringsprojecten in het kader van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai (SSV). Maar ook andere gevelweringsprojecten in het kader van reconstructies van wegen en nieuwbouw van woningen.

Dit maakt ons uniek

Wat uniek is aan Geluidsanering BV is onze capaciteit. Deze is er op gericht om jaarlijks voor 1000 tot 3000 woningen saneringstrajecten en gevelweringsprojecten uit te voeren.

Ruime ervaring

Geluidsanering BV heeft een ruime ervaring op het gebied van de geluidweringsvraagstukken en in het bijzonder op het gebied van saneringen. Wij kunnen het volledige traject van aanvraag tot het begeleiding van de uitvoering voor u verzorgen.

Van aanvraag tot uitvoer

Daarbij regelen we de aanvraag van (voorbereidings)subsidies tot de begeleiding van de uitvoering van de gevelweringsprojecten en houden we goed contact met de subsidieverlener.

Vakkundig personeel

Naast vaste ervaren krachten zoals akoestici en planners hebben we vakkundig bouwkundig personeel in dienst die onze interne bouwakoestische opleiding met goed resultaat voltooid hebben.

Speciale aanbieding voor gemeenten met saneringswoningen!

Beëindiging SSV regeling

Met de komst van de Omgevingswet zal de SSV regeling komen te vervallen. de laatste mogelijkheid om woningen van uw saneringslijst nog aan te melden is 1 februari 2020. Na deze datum is sanering niet meer subsidiabel, maar blijft de gemeente wel verantwoordelijk en dient de sanering van woningen met een gevelbelasting lager dan 70 dB zelf te moeten bekostigen!

NO cure NO pay

Geluidsanering BV kan uw volledige subsidieaanvraag tot en met het opstellen van een saneringsprogramma verzorgen. De kosten worden op basis van NO cure NO pay pas voor 100% in rekening gebracht als de (voorbereidings)subsidie daadwerkelijk verstrekt is.

Facturering blijft achterwege als de subsidie, om wat voor reden dan ook, voor een bepaald cluster niet verstrekt wordt. Als de subsidie verstrekt is bent u vrij om ons een aanbieding te vragen voor uitvoering van het gevelsaneringsproject. De kosten zullen dan altijd passen binnen het ter beschikking gestelde subsidiebudget.

De gemeente loopt daarbij geen risico van budgetoverschrijding en hoeft alleen de voortgang van de projecten te monitoren.

Neem contact op

Contact

Neem gerust contact met ons op als benieuwd bent naar onze ervaringen en werkwijze!

info@geluidsaneringbv.nl

Erik Dolman 06-24245546,
Marten Everink 06-41469444

Adres

Oostzeestraat 2
7411 MD Deventer